Warning: Undefined property: stdClass::$chunksize in /data01/virt111119/domeenid/www.tugikeskus.parnu.ee/htdocs/wp-content/plugins/screen-reader-with-fontsize/screenreader.php on line 45
Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Kodu

Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus


Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse eesmärgiks on sotsiaalhoolekande teenuste osutamine. Oma tegevuses juhindume kehtivatest õigusaktidest ja põhimäärusest. Loodud on laste/noorukite põhivajaduste rahuldamiseks peresarnased elutingimused; tugikeskuses on tagatud kõigile lastele/noorukitele arenguks turvaline kasvukeskkond ja ettevalmistus võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.
Endine Pärnu Lastekodu kolis 1. jaanuar 2011 peremajadesse aadressil Oja 97 ja kandis kuni augustini 2017 nime Pärnu Lasteküla.
Alates septembrist 2017 sai Pärnu Lasteküla uueks nimeks Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus, mis on Pärnu Lasteküla õigusjärglane.
Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuses on kuus peremaja ja tegelusmaja. Igas peremajas elab kuni 6 last/noorukit. Tegelusmajas koordineeritakse Tugikeskuse tööd, viiakse läbi ühisüritusi ja võõrustatakse külalisi.
Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus on Pärnu linna hallatav asutus.

Missioon

Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse MISSIOON on luua lapsele/noorukile kodu- ja turvatunne, väärtustades tema isikupära, tervist ja elu.

Visioon

-Kaasaegne ja hinnatud organisatsioon
-Laps/nooruk on sotsiaalselt toimetulev
-Ärksa koostöövaimu ja kompetentsiga töötaja
-Positiivne ellusuhtumine

Moto

“Tellistest ja mördist tehakse maja, aga NAER ja LAPSED teevad sellest KODU” (iiri vanasõna)
 

Väärtused “SEPAD”

* Sihistatud tegevus – töötame ühiste eesmärgistatud tegevuste elluviimise nimel, arvestades valdkonna eripära ja suundi
* Elujaatav suhtumine – positiivne hoiak
* Professionaalsus – hindame kompetentsi ja oskust, mida jagame laste/noorukitega
* Areng – elukestev õpe – oma töös oleme uuendustele avatud ja loovad. Tunnustame saavutusi
* Diskreetsus – usaldusväärsus – ausus – avatus – hoolivus suhetes ja tegevustes loob usaldusväärse õhkkonna

Pangaandmed:

Saaja: Pärnu Linnavalitsus
AS SEB PANK: EE631010902001628003
Selgitus: Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus