Warning: Undefined property: stdClass::$chunksize in /data01/virt111119/domeenid/www.tugikeskus.parnu.ee/htdocs/wp-content/plugins/screen-reader-with-fontsize/screenreader.php on line 45
Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenust pakume alates 2015 aasta sügisest.

Teenusest lähemalt

Teenuse eesmärk

Teenuse eesmärk on puudega lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, sealhulgas vajaduse korral hooldustoimingute sooritamine, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Oluline on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Lapse tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema. Vajaduse korral on tugiisik lapsele täiskasvanud saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu. Tugiisik õpetab enda eest hoolitsema, vajadusel abistab riietumisel, söömisel, hügieenitoimingute sooritamisel ja mängu- ja õppepaiga korrastamisel. Tugiisik abistab vajadusel last liikumisel, üritustel osalemisel jms. Vanemate laste puhul võib tugiisik abistada asjaajamisel, olla emotsionaalse toe Pakkuja, kogemuste või teabe vahendaja, igapäevatööde õpetaja jne

Kes on tugiisik?

Tugiisik on isik, kes omab eelnevalt lastega töötamise kogemust ning on omandanud tugiisiku tööks vastavad teadmised ja oskused. Tugiisik vastab soovituslikult järgmistele nõuetele: on täisealine isik, töötanud eelnevalt lastega ja sobib teenuse saajaga. Tugiisikutöös on väga olulised isikuomadused ja suhtlemisoskus.
Tugiisikuks ei tohi olla isik:
kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

Teenuse osutamine

Tugiisiku teenust on võimalik lapsel saada päevasel ajal (kellaaegadel 07:00 – 21:00) kas kodus, hoius, haridusasutuses ja tervise- või rehabilitatsiooniteenusel käimisel, et lapsevanem saaks osaleda tööturuteenustel.
Teenuse osutamise maht ja kestvus määratakse kindlaks pere, tugiisiku ja teenuseosutaja (asutuse) vahel sõlmitavas lepingus.
Teenuse saamiseks võib lapsevanem kohe  otse  meiega ühendust võtta! Informeerime lapsevanemat mida täpselt peab teenuse saamiseks tegema ning vajadusel abistame asjaajamisel.

Teenuse saamine, taotlemine

* Teenuse taotlemiseks tuleb lapse seaduslikul esindajal pöörduda avaldusega kohaliku omavalitsuse poole, kus selgitatakse teenuse saamise tingimusi ja korda.
Täpsem info: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puudega-laste-tugiteenused