Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Teave

Dokumendiregister
Dokumendiregister on digitaalselt peetav andmekogu, milles on registreeritud asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumendid. Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi. Dokumentide sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks esitage teabenõue.
Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus on Pärnu linna hallatava asutusena, linnaga ühtses dokumendiregistri süsteemis.
Pärnu Laste ja Noorte Tugikesekuse dokumendiregistri avaleht

Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse isikuandmete töötlemise kord
Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse töökorralduse reeglid