Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Tagasiside

Tagasiside

*Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse ettepanekute, märkamiste lahendamise ja tagasiside korra eesmärk on tagasiside kogumine igapäevaelus üles kerkinud küsimustele.
* Soovime tõsta  kõigi osapoolte rahulolu ning kaasatust, parendades osutatavaid teenuseid.
* Ettepanekute ja märkamiste menetlemise protsessis peavad osapooled kinni konfidentsiaalsuse tagamise nõuetest.
* Ettepanekute, märkamiste ja tagasiside arv ning temaatika kajastatakse asutuse aas­ta­aru­andes.
* Kord kuulub üle vaatamisele mõistliku aja jooksul, kuid mitte harvem, kui kord aastas üldkoosoleku raames.