Warning: Undefined property: stdClass::$chunksize in /data01/virt111119/domeenid/www.tugikeskus.parnu.ee/htdocs/wp-content/plugins/screen-reader-with-fontsize/screenreader.php on line 45
Our Trusted. 24 x 7 hours free delivery!

Asendushooldus

Asendushooldus perekodus

Perekodu eesmärgiks on tagada pere toimimine, luues lapsele/noorele soe, armastav ja hooliv kodu.

Teenust osutatakse perevanema ning asendusperevanema lepingute alusel.

Perevanema tegevuse eesmärgiks on tagada pere toimimine, luua lapsele/noorele soe, armastav ja hoolitsev kodu. Kindlustada lähtuvalt iga lapse/noore juhtumiplaanist areng vastavalt tema eale, tervislikule seisundile ja võimetele. Valmistada laps/noor ette toimetulekuks iseseisvas elus.

Perevanem elab koos laste/noortega vähemalt viis ööpäeva järjest, kuid mitte rohkem kui 20 ööpäeva ühes kalendrikuus. Ühes peres elab korraga kuni kuus last/noort.

Laste/noorte ettevalmistamine elluastumiseks toimub igapäevaselt. Pere toimingud tehakse võimalusel ühiselt: sooritatakse vajaduspõhised sisseostud, kõik pereliikmed on kaasatud peret puudutavatesse otsustusprotsessidesse, valmistatakse süüa, ühiselt tehakse koduseid majapidamise- ja heakorratöid, tagades ohutuse jne). Igapäevane pereelu on kujundatud lapsesõbralikult, kus perevanem jagab lahkelt õpetusi/vaateid tema arengut toetaval viisil.

Perevanem juhindub oma tegevuses lapse/noore heaolust ning tema parimast huvist.
Laste/noorte ettevalmistamine elluastumiseks toimub igapäevaselt. Lastes/noortes kujundatakse eluks vajalikke toimetulemise- ja tööharjumusoskusi läbi kaasamise kodustesse tegemistesse (toidu valmistamine, majapidamistööde tegemise oskuste kujundamine läbi eeskuju, kodumajapidamismasinate käsitlemise oskus jms). Koos lapse/noorega täpsustatakse tema tulevikupilti, püütakse leida lapse/noore huvidele ja võimetele sobituv elukutse, mis annab võimaluse teha edaspidiseid valikuid kas lisahariduse omandamiseks, elluastumisel töökoha leidmiseks ja/või teisele teenusele suunamiseks.